Tuesday, April 11, 2017

Người Đi Rồi Mùa Thu Về Rất Muộn - Thuyên HuyNgười Đi Rồi Mùa Thu Về Rất Muộn
 
 

 

Người đi rồi mùa thu về rất muộn
Góc phố xưa lá cũng chậm thay màu
Chiều mau tàn thôi còn chờ đêm xuống
Hắt hiu đèn quán nhỏ trũng mắt sâu

 
Hàng cây già bao năm rồi vẫn vậy
Đứng trơ vơ như thân tượng đá sầu
Ngồi ở đây mà ngóng người nơi ấy
Đường đi về cứ hun hút ngõ sâu

 
Còn lại chút dư hương ngày tháng cũ
Màu thư xưa giờ tựa lá khô vàng
Thu tàn thu mấy mùa rồi vẫn giữ
Dù biết tình đã lỡ chuyến đò sang

 
Bài hát cũ thở dài theo nổi nhớ
Chim cuối vườn lẻ bạn hót ngu ngơ
Một mai thu thôi không về đây nữa
Thả tương tư xuôi sóng vỗ xa bờ

 
Thuyên Huy
Rừng Stawell một sáng chợt nhớ người tháng sáu 2016

 

 

 

 

No comments: