Tuesday, April 19, 2022

47 Năm Vết Thương Còn Đó - Thiết Bảng

 47 NĂM, VẾT THƯƠNG CÒN ĐÓ

 


Tháng Tư uất hận không mời lại đến

Bốn bảy năm qua bao tiếng thở dài

Gông cùm tù tội mất hết tương lai

Quê hương hỡi sao lưu đày cách biệt?

 

Tháng Tư mất nước Miền Nam bị triệt

Tiếng trẻ thơ gào, lạc mẹ mất cha

Vợ xa chồng buồn thảm chẳng nói ra

Cảnh ly biệt chan hòa đầy nước mắt

 

Tháng Tư khổ, người sợ người, cúi mặt

Trôi về đâu vạt nắng tắt sau hè

Lửa căm hờn bừng dậy khúc hoan ca

Cuốn trôi hết phường buôn dân bán nước

 

Tháng Tư khổ dân lầm than lướt khướt

Bọn tham quan lo ăn trước ngồi trên

Bỏ mặc dân đói khổ sống lênh đênh

Đem của cải gởi nhà băng Mỹ Nhật

 

Đảng tự hào đánh tan ba đế quốc

Sao hôm nay đem đất hiến cho Tàu

Hoàng Trưởng Sa thác Bản Giốc trên cao

Dâng cho giặc còn đâu nền tự chủ?

 

Nhưng chưa hết,  ba đặc khu trù phú

Đem bán liền cho ông chủ Hoa Nam

Tổ quốc lâm nguy dân tộc lầm than

Bộ chánh trị vẫn ăn mừng mở rộng!

 

Gắn thêm sao, lá  quốc kỳ Trung  Cộng

Đảng hân hoan chào đón Tập Cận Bình

Nhục nhã thay những kẻ hám hư vinh

Ngàn năm Bắc thuộc không xa trước mắt !

 

Việt Nam tôi, nay còn hay đã mất* ?!!

 

Thiết Bảng (Apr 8, 2022)

*Lời bài hát của nhạc sĩ Việt Khang

 

No comments: