Friday, April 15, 2022

Tháng Tư Đường Phố Lạ - Thuyên Huy

 Tháng Tư Đường Phố Lạ

 

Người đứng bên lề đường phố lạ

Tháng Tư lần nữa tháng Tư buồn

Chưa phải lập Đông sao buốt giá

Ngậm ngùi làm kẻ mất quê hương

 

Tức tưởi bó tay buông súng trận

Cuộc chiến chưa tàn đã mất nhau

Quê cha tan tác trời u uẩn

Đất mẹ đau thương một cỏi sầu

 

Cây cỏ điêu tàn trơ bóng giặc

Đớn đau thôn xóm phủ màu tang

Lưng còng mẹ gánh đời xơ xác

Gầy vai cha nuốt kiếp nhọc nhằn

 

Bạn bè giờ nằm yên dưới mộ

Cũng đành ôm mối hận thiên thu

Nước non từ đó sầu vạn cỗ

Biệt ly nghe quặn thắt cơ đồ.

 

Sẽ có một ngày người trở lại

Bên nhau hát khúc “Ly Rượu Mừng

Hết rồi bóng giặc tháng Tư ấy

Quê nhà hoa nở rực trời Xuân.


Thuyên Huy 

Xứ người tháng tư 2017

No comments: