Thursday, April 7, 2022

Người Nằm Đó Sáng Ba Mươi Tháng Tư - Thuyên Huy

 Người Nằm Đó Sáng Ba Mươi Tháng Tư

Nhớ thằng bạn ĐQT đã nằm xuống ở chiến trường Triệu Phong – Quảng Trị
 


Người buông súng trận nằm im đó

Sau lưng vẫn còn tiếng đạn  thù

Áo hoa dù đẩm màu bụi đỏ

Sáng ngày giữa Hạ cuối tháng Tư

 

Tôi cắm bên người chùm hoa dại

Chùm hoa dại muộn nở ven đường

Lòng nặng trĩu sầu hồn tê tái

Thôi đành mình đã mất quê hương

 

Con chim lạ khóc vành nón sắt

Ngậm ngùi ru khúc hát tạ đời

Quanh đây đất trời sầu chất ngất

Mối hận này biết thuở nào nguôi

 

Âm u khúc chiêu hồn tữ sĩ

Tiễn người về một cỏi thiên thu

Như nén hương lòng pha chút lệ

Sưỡi ấm người đi dưới huyệt mồ

 

Thuyên Huy

Tháng tư 2019

 

No comments: