Saturday, April 30, 2022

Bên Mộ Người Cũng Mùa Thu - Thuyên Huy

 Bên Mộ Người Cũng Mùa Thu

Nhớ một người vừa gặp lại đã bỏ đi xa và xa biền biệt
 Người nằm đó có hay mùa Thu tới

Cũng mùa Thu hôm tôi tiễn người đi

Ngồi bên nhau mà xa nhau vời vợi

Đường nghĩa trang vàng lá ngập lối về

 

Người đi rồi một nửa hồn tôi mất

Nửa hồn kia theo người xuống mộ sâu

Đốt lá khô giữa nắng chiều héo hắt

Để mình còn ấm lại chút tình đầu

 

Rồi một mình tôi tìm về chốn cũ

Ngồi chờ mưa những ngày nón che chung

Cũng màu áo xanh hôm mình xuống phố

Rã rời theo thành ghế đá lạnh lùng

 

Chiều thôi muộn vỏ vàng bia mộ đá

Đêm đèn lên hiu quạnh góc trời Thu

Biết từ đó ngàn năm đường đôi ngả

Vẫn ngồi đây ôm thương nhớ tôi chờ

 

Tôi hát lại người nghe bài tống biệt

Điệp khúc buồn hôm người bỏ tôi đi

Rồi Thu cũng tàn mau người có biết

Ngậm cô đơn đường cũ vẫn tôi về

 

Thuyên Huy

No comments: