Sunday, April 24, 2022

Đời Người & Tình Hờ - Nguyễn Thị Châu

 ĐỜI NGƯỜI

 


Đời người ngẫm lại ,có là bao

 Hãy sống yêu thương sống dạt dào

Chớ nên bi luỵ sầu tư mãi

Cát bụi thời gian sẽ đến mau

 

Đời sẽ quên ta theo tháng năm

Nắm mộ nằm kia ướt mưa dầm

Có ai nhớ đến người trong mộ?

Nhà ở nơi đâu , được mấy năm?

 

Một nắm xương tàn gởi lại đây

Ra đi quên hết chuyện sum vầy

Với sương với nắng cùng năm tháng

Thì thầm trăng gió hay bóng mây

 

Nắm mộ nằm kia cỏ xanh rì

Để lại cho ai nỗi sầu bi

Mưa rơi rơi mãi trên đồng vắng

Có nhớ có thương một kiếp người…!

 

20-4-2022

Nguyễn thị Châu

 

TÌNH HỜ

 

Một kiếp nhân duyên được mấy lần ?

Sao đành hờ hửng hởi tình nhân

Tình xưa không thích xin đừng đến

Đến rồi sao lại nở chia phân??

 

Đêm nay mưa đỗ ngoài hiên vắng

Gió đưa lách cách rớt trên song

Hồn ai lạc mất từ hôm ấy

Héo hắt tâm tư dạ đắng lòng

Có biết trời cao , cao mấy trượng ?

Lòng người sâu thẳm được mấy phương?

Đò xưa bến vắng không còn đậu

Người cũ không còn bao vấn vương

 

Hờ hửng sao đành hởi tình nhân?

Nơi đây nhớ mãi mối tình gần

Bây giờ lạc bước về đâu nhỉ ?

Một mối tình duyên lỡ ái ân… !

 

14-4-2022

Nguyễn thị Châu

No comments: