Wednesday, April 13, 2022

Dốc Xa Kiếp Người - Thuyên Huy

Dốc Xa Kiếp Người
 
Đường về cuối dốc cứ xa

Người phu cố đạp tuổi già quằn vai

Chiếc xích lô cũ mệt nhoài

Lạnh lùng sương rớt nắng lay vạt gầy

Chút muộn phiền thoáng đâu đây

Rưng rưng mắt lệ đắng cay kiếp người

Lỡ làng một giấc mộng đời

Vô thường đưa lối cỏi trời thiên thu

Dốc xa hun hút sương mù

Hồn tan tác vỡ hồn u uẩn sầu

 

Thuyên Huy 

No comments: