Friday, April 1, 2022

Xôn Xao Phố Thu Về - Nguyễn Đạm Luân

 Xôn Xao Phố Thu Về

 Ngoài kia đường ngõ xôn xao

Thu về rồi đó phố nôn nao chào

Chờ nhau nhặt lá thay màu

Xếp theo chậm bước bên nhau ngại ngùng

Tóc lơi buông nắng chiều hồng

Vành nghiêng nửa nón thẹn thùng gọi tên

Gió lùa thoáng chút Thu duyên

Tuổi xuân thì đó giữ riêng cho người

Cho người một chút hương đời

Ngữa tay hứng lá vàng rơi tạ tình

 

Nguyễn Đạm Luân

Tháng Năm 2021

No comments: