Sunday, April 24, 2022

Thà Như Tượng Đá Câm - Thuyên Huy

 Thà Như Tượng Đá Câm

Viết cho Hồng như lời tạ lỗi của một nửa đời người có quá nhiều lỗi lầm.

 Anh ngồi như tượng đá

Ôm nổi buồn trăm năm

Quanh đây trời đất lạ

Từ một cỏi xa xăm

 

Dưới chân trơ cỏ dại

Rã rời tiếng dế sầu

Chẳng còn chi để lại

Hẹn gì ở mai sau

 

Con ngựa gầy cuối dốc

Thơ thẩn cái xe già

Người phu nghèo cô độc

Đường không thấy khách qua

 

Cúi mặt anh nhìn đất

Lần tính lại tuổi đời

Kiếp này còn hay mất

Ngày tháng buồn không vui

 

Thà như thân tượng đá

Suốt một đời lặng câm

Đứng giữa trời đa tạ

Thứ tha cho lỗi lầm

 

Thuyên Huy

 Tháng hoa sầu tàn Xuân xứ lạ 2022

No comments: