Friday, April 15, 2022

Ngày Ấy Tháng Tư & Cánh Bèo Trên Sông - Nguyễn Thị Châu

 NGÀY ẤY THÁNG 4

 

 

Tháng tư mưa gió tơi bời

Khóc người nằm xuống không lời thở than T

Tưởng đâu vận nước bình an

Ngờ đâu con sóng xua tan mất rồi

Người đi kẻ ở không lời

Chỉ đem nước mắt khóc đời họp tan

Khăn xô trắng cả ven đàng

Lệ khô vì bởi vội vàng ra đi

Chỉ còn vương lại bờ mi

Xem tuồng hát diễn đến khi hạ màn

 Kiếp người giờ đã lầm than

Kẻ nơi đất khách người mang khổ sầu

Xa lìa cha mẹ tình sâu

Vượt sông vượt biển biết đâu bến bờ

 Bỏ con bỏ vợ bơ vơ

Nuốt cơm khoai độn tơ vò ai hay

Đêm dài ngậm đắng nuốt cay

 Phải chi đừng có cái ngày hôm nay

 Bây giờ ta lại trách ai?

Tháng 4 mưa gió u hoài nhớ ai?

 

13-4-2022

Nguyễn thị Châu

 

CÁNH BÈO TRÊN SÔNG
 


Có cánh bèo trôi giữa bến sông

Không trôi đi được, cứ lòng vòng

Phải chăng tiếc nối bờ sông cũ

Chờ đợi, đợi chờ ai bến sông?

 

Lênh đênh phận bạc kiếp bèo trôi

Con sóng nhấp nhô đánh mất rồi

Trôi lên trôi xuống ai có biết

Là cánh bèo trôi phải thế thôi

 

Tôi cũng là tôi với cánh bèo

Trăng tàn ,sương lạnh bởi ai gieo?

Đêm đêm thầm nhớ Trăng với Gió

Nước mắt rơi dài ! Ai khóc theo?

 

Nơi bến sông nầy tôi đứng đợi

Đợi ai? Và đợi đến bao giờ ?

Thôi thì, như cánh bèo trôi giạt

Biết đến khi nào đậu bến mơ.. !

 

9-4-2022

Nguyễn thị Châu

No comments: