Wednesday, April 13, 2022

Nửa Mảnh Trăng Mùa Gặt - Thuyên Huy

 Nửa Mảnh Trăng Mùa Gặt

Hình như đang nhớ quê nghèo Long Thuận xưa

 Theo em về nhà em mùa gặt

Sau vườn ngào ngạt tỏa hương cau

Mồng tơi chín dậu rào tím ngắt

Dừa bờ mương nhịp gió lao xao

 

Lúa phơi vàng trước sân ngập nắng

Xuồng con cột lửng gốc trâm Bầu

Đường làng gái quê quằn gánh nặng

Chiều nhạt nắng tàn hối đi mau

 

Nhẹ mái chèo xuồng theo rạch nhỏ

Em chỉ tôi bông Súng đầu mùa

Đêm lung linh tròn vầng trăng tỏ

Soi mình đôi bóng tiếng chèo khua

 

Từ biệt em tôi về phố cũ

Hồn mang theo cả vầng trăng tròn

Có em và lời thương mới ngỏ

Hẹn ngày mình nói chuyện sắc son

 

Từ đó miệt mài đời lận đận

Mấy năm rồi mới có lần về

Cũng một chiều quê em mùa gặt

Nhà thưa vách trống em đã đi

 

Chiếc xuồng con cũ không còn đó

Mộ em đơn lẻ giữa nắng trưa

Em chết trong một chiều giông tố

Nơi mình hái bông Súng đầu mùa

 

Lạnh lùng bên mộ em đêm xuống

Tôi ngồi chờ bóng vầng trăng xưa

Khóc tiễn em đi dòng lệ muộn

Trăng chỉ còn đây nửa mảnh thưa

 

Thuyên Huy

Tháng mười một 2021

No comments: