Sunday, April 10, 2022

Rồi Thu Lại Sang Tháng Tư Về - Thuyên Huy

Rồi Thu Lại Sang Tháng Tư Về
 

Rồi Thu lại sang tháng Tư về

Ở đây không có khói chiều quê

Nổi đau quặn thắt đời xa xứ

Từ buổi sáng ngày tôi bỏ đi

 

Anh nằm lại đó chiều Ba Mươi

Mộ bia không kịp khắc tên người

Đất khô bầm tím màu máu trận

Nghẹn ngào tôi khóc để anh vui

 

Bài hát tiễn nhau dưới mộ sâu

Quê hương tan tác một trời sầu

Tôi thôi chờ khúc chinh phu vọng

Non nước buồn theo cây cỏ đau

 

Lầm lũi tha hương ở xứ người

Nửa đời chưa thấy được ngày vui

Anh nằm bên đó xa xôi quá

Mưa giữa phố chiều lệ của tôi

 

Nhặt lá Thu rơi tháng Tư buồn

Đốt sầu mong tìm chút dư hương

Chút dư hương cũ ngày xưa ấy

Của thuở nhìn anh tôi biết thương


Lệ khóc cho người cho tháng Tư

Quê hương vẫn còn đó mịt mù

Một mai hết rồi hờn sông núi

Tôi về đọc nốt lá tình thư

 

Thuyên Huy

Toowoomba giữa thu tháng tư 

No comments: