Wednesday, April 27, 2022

Cuồng Vương Nghiệp & Sóng Gập Ghềnh - Thuyên Huy

 Cuồng Vương Nghiệp

 

Đóng vai người lòng quặn đau ngày hôm đó Ba Mươi Tháng Tư

 
Quân vương hai tiếng quân vương

Ngựa xe dần khuất cuối đường ruỗi dong

Quân reo theo gió câu dồn

Nhìn giang sơn trẫm ngậm hờn thiên thu

Nhìn thần dân mắt ta mờ

Khóc ta hay khóc cơ đồ rã tan

 

Từ Khanh

 

Thôi còn gì nữa đâu khanh

Quân vương chàng thiếp cũng đành biệt nhau

Nửa sơn hà  đó đục ngầu

Nửa thần dân đó buốt đau một đời

Nhìn một lần một lần thôi

Nghiệp vương khanh hởi chôn vùi từ đây

 

Biệt Vương

 

Mượn gươm vàng tiễn một đời

Bỏ cung son đó cho loài u mê

Quân vương hởi chờ thiếp đi

Nửa đời con gái có gì tiếc thương

Máu hồng nhuộm khúc biệt vương

Làm thân cát bụi bên đường ruỗi dong

 

Thuyên Huy

 

Sóng Gập Ghềnh

 

Từ những ngày mưa nhiều không nắng

Một nửa dòng sông một nửa buồn

Cầu xưa gãy nhịp mênh mông vắng

Còn ai đó không cho nhớ nhung

 

Nghe đây đây khúc chinh phu tiễn

Réo rắt chùng giây bản nguyệt cầm

Mất nhau theo tháng ngày chinh chiến

Trong đời còn mấy buổi trăm năm

 

Kiếm cung cũng làm thân tráng sĩ

Trống chiêng ư đâu khúc quân hành

Gói đời trong lưng chừng trang sử

Ai công hầu mà tướng với khanh

 

Bổng chợt buông xuôi thành bại tướng

Về trông lá úa ngập thành xưa

Hồn quặn hồn đau bay trăm hướng

Lạnh sóng đời theo gió trở mùa

 

Buồn trốn sông xưa đò qua vội

Có ai cho hẹn buổi bạc đầu

Trọn một kiếp người trong dong ruỗi

Cuối đời viên đá cuội lao xao

 

Thuyên Huy

Một ngày chết lặng sáng Ba Mươi

No comments: