Wednesday, April 27, 2022

Giải Oan - Nguyễn Đạm Luân

 Giải Oan 


Theo sông về chốn vạn sầu

Đưa người khách muộn xuôi cầu thiên thu

Con đò chở khúc mộng du

Ngậm ngùi sóng vỗ xa bờ nhân sinh

Vụng tay chấp vá bóng mình

Trả đời đoạn cuối cuộc tình trót mang

Âm u cuối ngỏ địa đàng

Lẻ loi giữa thuở hồng hoang kiếp người

Bến xưa không tiếng gọi mời

Dòng sông định mạng đò thôi chuyến về

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: