Sunday, May 22, 2022

Người Quên Mùa Thu Chưa - Nguyễn Đạm Luân

 Người Quên Mùa Thu Chưa

 
Người đã quên mùa Thu đó chưa

Mùa Thu của những buổi hẹn hò

Ở đây giờ phố thưa đường vắng

Đường vắng như ngày mình đón đưa

 

Vẫn mùa Thu đó còn ở đây

Nhưng dấu chân xưa đã hao gầy

Chạnh buồn Thu chậm thay màu lá

Xót xa chờ chút hương tóc mây

 

Người đã quên mùa Thu đó chưa

Mùa Thu chưa trọn cuộc tình hờ

Công viên lạnh lùng trơ ghế đá

Một mình tôi với trời ngẩn ngơ

 

Thôi người quên mùa Thu đó đi

Mùa Thu chắc không chờ người về

Ngậm ngùi tôi xếp ngàn lá úa

Chôn xuống đáy huyệt tình u mê

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: