Monday, May 30, 2022

Từ Sau Lần Hẹn Cuối - Nguyễn Đạm Luân

 Từ Sau Lần Hẹn Cuối

Tặng Hoàng Ngọc Thụy Trang

 
Đêm về buồn không anh

Từ sau lần hẹn cuối

Lối cũ phố lặng thinh

Mùa sang Thu lá đổ

 

Không vẫy tay chào nhau

Không một lời từ biệt

Anh vội bước đi mau

Nửa hồn tôi đã chết

 

Chiều tàn nắng đường quen

Một mình về gác nhỏ

Đêm hiu hắt lên đèn

Đọc lại thư ngày đó

 

Thư đầy yêu với thương

Trang giấy màu mực cũ

Ngoài kia đường mù sương

Giáo đường chuông muộn đổ

 

Buồn cứ buồn mỗi đêm

Từ sau lần hẹn cuối

Đau nổi đau dịu êm

Lõ một lần bước vội

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: