Friday, May 6, 2022

Buồn Cứ Buồn Hơn Mỗi Tháng Tư - Thuyên Huy

 Buồn Cứ Buồn Hơn Mỗi Tháng Tư

 
Buồn cứ buồn hơn mỗi tháng Tư

Bốn mươi năm đất mẹ mịt mù

Quê nghèo đơn lẻ người nằm đó

Bên này tôi tượng đá chơ vơ

 

Người bỏ cuộc tàn trưa Ba Mươi

Quê hương từ đó mất tiếng cười

Huyệt sâu chôn khúc hồn tử sĩ

Tôi đây người đó có gì vui

 

Tôi chưa trả người nợ núi sông

Ngày lây lất sống giữa chợ đông

Cô đơn hồn lệ trời đất khóc

Người hiểu cho tôi một nổi lòng

 

Quê hương ngày cứ xa rất xa

 

Bóng trăng xứ lạ bóng trăng tà

Bao giờ trở lại căn nhà cũ

Tôi hát cho người khúc hoàn ca

 

Vận nước mệnh đời bao nổi đau

Tháng Tư vẫn mãi tháng Tư sầu

Hồn tôi một kiếp đời buốt lạnh

Như bốn mươi năm dưới mộ sâu

 

Người cho tôi hẹn một ngày về

Không như chiều đó tôi bỏ đi

Hoa trước mộ người màu áo trận

Mình kể nhau nghe mộng xuân thì

 

Thuyên Huy

Quê người cuối tháng tư đen năm 2015

 

No comments: