Friday, May 13, 2022

Những Dòng Sông Ngăn Cách - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 97- VƯỜN THƠ MỚI

Bài xướng:

 NHỮNG DÒNG SÔNG NGĂN CÁCH

Tổ tiên ta vốn giống Tiên Rồng,
Huyền sử Âu Cơ với Lạc Long,
Trăm trứng cùng sinh, chung huyết Mẹ,
Nghìn sau đâu khác cội cha ông.

Nước non mấy lượt cách ngăn sông,
Bắc đó, Nam đây, những bất đồng,
Bến Hải, Sông Gianh sầu đất Mẹ,
Nồi da xáo thịt đớn đau không?

Giờ đây dẫu đã bắc nam thông,
Tan tác bốn phương giống Lạc Hồng,
Sông vẫn lao xao nghìn uất hận,
Đôi bờ tâm thức cách mênh mông…

Minh Tâm

 

Họa 1:

        

 NƯỚC TÔI

Huyền thoại nước tôi vốn của Rồng,
Lưu truyền
dòng máu thuộc Âu Long
Trăm
con sinh nở cùng chung mẹ
Dòng giống ta đều thuộc một ông.

Giàu đẹp muôn màu cảnh núi sông

Bắc Nam tư tưởng bất tương đồng

Chia đôi Bến hải làm ranh giới

Huynh đệ tương tàn hổ thẹn không

Nghèo khổ ngày nay chẳng thấy thông,
Cám
thương số phận của nòi Hồng
Trong
tim ức chế niềm đau xót
Đứt
ruột nỗi lòng chốn quạnh mông.

PTL

May 2022

 

Họa 2:

           

DÒNG SÔNG CHIA CẮT

 

Truyền thuyết dân ta, thuộc giống Rồng

Từ trong Bách Việt nhóm Tiên Long

Xuôi Nam lập quốc gian nan khổ

Dựng nước vua Hùng chỉ có ông

 

Trịnh- Nguyễn một thời chia cắt sông

Phân tranh Nam Bắc xác đầy đồng

Năm tư, Bến Hải chia ranh giới

Khói lửa ngập trời đau đớn không ?

 

Đất nước thanh bình cầu bắc thông

Mà sao tan tác,  máu cờ hồng?

Ly hương biệt xứ đàn chim Việt

Ngoảnh lại quê nhà bát ngát mông !

 

Nguyễn  Cang ( May 4, 2022)

 

Họa 3:

       

ĐẤT NƯỚC TÔI.

 

Hà nội thành đô đất có rồng,

Ngày xưa vua mộng thấy Thăng Long.

Có hồ Hoàn Kiếm rùa thiêng ngự,

Chiến thắng Quân Nguyên Đại Đế Ông.

 

Dân chúng hay thường sống cận sông,

Phù sa theo nước dẫn vào đồng.

Ruộng nương màu mỡ nuôi cây lúa,

No ấm hai mùa chẳng bỏ không.

 

Sông biển rất cần để viễn thông,

Nam sông Cửu, Bắc có sông Hồng.

Giờ đây biển chết đồng khô cạn,

Nông nghiệp điêu tàn đất quạnh mông.

 

Mỹ Ngọc.

May 5/2022.

 

Họa 4:

 

TRUYỀN THUYẾT XƯA

 

Nước Việt dân ta huyền thoại rồng 

Thuở xưa truyền thuyết chuyện Âu Long 

Có chung cha mẹ cùng trăm trứng 

Nòi giống tiên rồng chỉ có ông 

 

Bến Hải đôi bờ ngăn cách sông 

Bởi vì lý tưởng chẳng tương đồng 

Nỗi đau dân tộc nào ai biết 

Con cháu đời sau có hiểu không 

 

Đường xá bây giờ đã được thông 

Xa xôi Hà Nội có sông Hồng 

Như nghe bất chợt buồn cay đắng 

Gờn gợn mây chiều cảnh đại mông. 

 

Hương Lệ Oanh VA 

May 6, 2022 

Chú thích: 

Đại mông 大蒙: hướng mặt trời lặn

 


 

No comments: