Tuesday, May 10, 2022

Bên Mẹ Giọt Mưa Đời - Thuyên Huy

 Bên Mẹ Giọt Mưa Đời

 

Mưa chập chùng mưa lạnh lối về

Mẹ vai đôi gánh nặng đường đê

Nước từng giọt lẻ luồn áo vá

Lầm lũi chân bùn gượng bước đi

 

Nhà vách tranh thưa trống bốn bề

Mẹ ngồi chấp nối mảnh tình quê

Miếng buồn ghép miếng sầu cô quạnh

Lòng xót xa lòng dạ tái tê

 

Con nước mùa lên níu mái chèo

Lửng lơ xuồng chở kiếp nghèo theo

Áo bà ba bạc phai màu tóc

Mẹ nhóm bếp chiều khói hắt hiu

 

Chắt chiu theo từng nhánh sông mùa

Mẹ mõi tay gầy hứng tiếng mưa

Cuối  vườn hoa bưởi buồn trổ muộn

Tóc chiều gió chướng chẻ sợi thưa

 

Bỏ chiếc xuồng con nhớ mái chèo

Oằn vai nặng gánh phận đời theo

Mẹ mang đơn lẻ về chốn lạ

Ở lại mưa luồn vách cột xiêu

 

Rồi cũng tiếng mưa giữa xứ người

Não nùng như  mắt lệ sầu rơi

Ngậm ngùi đâu đó trời đất khóc

Hẩm hiu bên mẹ giọt mưa đời

 

Thuyên Huy

No comments: