Saturday, May 28, 2022

Em Xóm Đạo Tôi Thương - Nguyễn Đạm Luân

Em Xóm Đạo Tôi Thương

Nhớ người con gái tên Kiều ở khu xóm đạo quê nhà xưa
 

Em nhà ở xóm đạo, ngõ ba cuối giáo đường

Tôi biết em từ dạo, quen thánh lễ hồi chuông

 

Tôi học trò xa xứ, gác trọ bên kia đường

Chiều chiều nghe chuông đổ, lạy Chúa con đã thương

 

Chiều tan trường chung lối, em trước tôi theo sau

Thương em không dám nói, em nghiêng nón che đầu

 

Thánh lễ chiều Chủ nhật, em về hương tóc bay

Cổng chờ đứng ngây ngất, mơ màng hồn tôi say

 

Rồi tan trường sang Hạ, cũng chưa dám nói thương

Em bỏ về xứ lạ, Phượng tơi tả ngập đường

 

Sợ thánh lễ từ đó, sợ luôn chuông giáo đường

Tôi rời xa gác trọ, để thôi còn vấn vương

 

Xếp nửa đời bút mực, lây lất giữa chợ đời

Mang nổi sầu chất ngất, ngậm ngùi tiếng tình ơi

 

Lâu lắm về phố cũ, biết em đã lấy chồng

Cũng giáo đường xưa đó, lần cuối thèm tiếng chuông

 

Nguyễn Đạm Luân 

No comments: