Tuesday, May 10, 2022

Bội Bạc - Thuyên Huy

 Bội Bạc 
Chim bỏ rừng đi từ dạo đó

Xót xa rừng xưa khép lâu rồi

Mùa Thu đã không về đây nữa

Ngậm ngùi lối cũ lá thôi rơi

 

Mõi cánh chim trở về chốn cũ

Bỏ sau lưng son phấn phố phường

Nửa kiếp đời qua sầu vạn cỗ

Khúc kinh cầu khổ vọng tiếng chuông

 

Chim rã cánh bên đồi Sim úa

Rưng rưng lệ khóc giọt thương sầu

Chờ nghe tiếng mưa Thu xưa đổ

Lạnh lùng rừng cứ hun hút sâu

 

Mơ ngựa xe làm người bội bạc

Một lần đi là sẽ không về

Rồi những đêm buồn như cánh Vạt

Dật dờ xoãy cánh cỏi trời mê

 

Gục xuống giữa lá rừng cằn cỗi

Chim gượng tiếng kêu cuối não nùng

Mượn cánh Sim đấp mồ sám hối

Hồn bay xa vào cỏi hư không

 

Thuyên Huy

No comments: