Friday, May 6, 2022

Mẹ Tôi Chiếc Xuồng Ba Lá Nhỏ - Thuyên Huy

 Mẹ Tôi Chiếc Xuồng Ba Lá Nhỏ

 


Nhớ mẹ, chiếc xuồng và bến đò nghèo Long Chữ - Tây Ninh

 

Chèo chiếc xuồng con ba lá nhỏ

Mẹ đưa con ra tận bến đò

Con lên tỉnh học mùa Sim nở

Bếp chiều mẹ từ đó buồn so

 

Những sáng lạnh đông thôi nhóm lửa

Nhớ con mẹ chỉ biết nhìn sông

Áo bạc vai màu bông súng úa

Xuồng con mẹ lủi thủi ngược giòng

 

Chiều tan trường học về nhà trọ

Nhớ mẹ nhớ khói bếp chiều buông

Nhà người tiếng ai cười đâu đó

Mở trang tập viết những chữ buồn

 

Rồi mẹ cũng già theo năm tháng

Đôi tay gầy guộc đếm tuổi đời

Chiếc xuồng cột lững bờ mương cạn

Đèn nghèo leo lét bóng chiều rơi

 

Một sáng mưa dầm thưa mái dột

Mẹ bỏ con đi bỏ mái chèo

Còn ai mà hẹn mai hẹn mốt

Nghẹn ngào xuồng ba lá khóc theo

 

Mùa này cũng mùa Sim tím nở

Đặt lên mộ mẹ những nụ đầu

Bên bếp hiên chiều con nhóm lửa

Mẹ về con kể chuyện ngày sau

 

Thuyên Huy

Một sáng mưa dầm ngang qua xóm quê Lake Boga 2017

No comments: