Sunday, May 22, 2022

Về Đứng Bên Sông - Thuyên Huy

V Đng bên Sông

Có một lần đứng bên này bờ sông chợ Gò Dầu Hạ xa xưa
 

Người về đứng bên sông

Con đò ngang còn đó

Nước vẫn xuôi một dòng

Bờ đôi bờ chốn cũ

 

Nắng chiều ngã bóng thưa

Theo đò sang bên ấy

Hạ giờ đã sang mùa

Đường bên đó vẫn vậy

 

Đường cũng dấu chân xưa

Đi về tàn Phượng rụng

Trời ngủ nán quên mưa

Của ngày đầu lúng túng

 

Hoa muộn nở nhà ai

Cổng khép từ lâu lắm

Kỷ niệm vẫn còn đây

Tình cứ xa thăm thẳm

 

Còn gì chờ với mong

Xuống đò về lại phố

Người thôi đứng bên sông

Bất chợt mưa Hạ đổ

 

Thuyên Huy

Cuối Hạ xứ người 2022 

No comments: