Tuesday, May 10, 2022

Anh Đi Trời Vẫn Chưa Mưa - Nguyễn Đạm Luân

Anh Đi Trời Vẫn Chưa Mưa

Viết thay cho T. một người cùng chung xóm đạo xưa

 Hôm anh đi trời vẫn chưa mưa

Phố quen Thu vừa mới sang mùa

Người bên tay người con đường cũ

Con đường tình tự của ngày xưa

 

Tôi đến nơi mình mới quen nhau

Hình như ngày đó mùa Thu đầu

Lá bùi ngùi rơi vàng chân bước

Dấu yêu ngượng ngập hồn quặn đau

 

Tôi thèm đi dưới những cơn mưa

Cơn mưa của mỗi sáng đứng chờ

Đón đưa hò hẹn giờ mộng tưởng

Mưa chưa về sau nắng Thu đưa

 

Phố vắng anh rồi phố quạnh hiu

Đi về lối cũ cũng tiêu điều

Áo xưa vàng phai tàn hoa Cúc

Ngậm ngùi Thu đã biết buồn theo

 

Một thời để yêu giờ đã xa

Thu về rồi Thu sẽ đi qua

Trời chưa mưa nhưng mờ mắt lệ

Tiếc thương gì rồi cũng phôi pha

 

Nguyễn Đạm Luân

Mưa vội rồi đi mau 2021 

No comments: