Thursday, May 26, 2022

Người Đi Về Hay Ở & Ở Đây Mà Nhớ Bến Cầu - Thuyên Huy

 Người Về Đi Hay Ở Gầy vai người bỏ Gò Dầu

Chuyến về Trà Võ chỡ sầu đi xa

Quên chờ đếm tuổi Thu qua

Thôi không khép lại nửa tà áo xưa

Đầu sông Vàm Cỏ quên mưa

Gò Chùa buông nhịp võng đưa tiễn người

Cẫm Giang giăng hạt sương trời

Long Hoa bốn cửa buồn thôi cũng đành

Tóc che nắng muộn Khiêm Hanh

Phố Tây Ninh đó lặng thinh cuối đường

Quanh đây gió chuyển mùa thương

Rong rêu từ thuở sân trường vắng nhau

Tôi về đọc lá thư đầu

Bướm hoa một thuở qua cầu gió bay

Đi về hay ở kiếp này.

 

Thuyên Huy

 

Ở Đây Nhớ Bến Cầu

 

Ở đây mà nhớ Bến Cầu

Nhớ sông Vàm Cỏ nhớ cầu Long Giang

Đêm về ngủ trọ Trảng Bàng

Ngắt hoa gạo trắng theo nàng hỏi tên

Gò Dầu hai ngã buồn tênh

Cẫm Giang lỡ chuyến tàu quen chờ người

Long Hoa vàng ngõ trúc rơi

Gối tay mình nói chuyện đời thuở xưa

Giang Tân cũng nắng cũng mưa

Đường lên Bến Kéo vội đưa ai về

Trốn buồn bỏ Phước Ninh đi

Xa rồi Mít Một còn gì cho nhau

Cho tôi gởi lại nổi sầu

 

Thuyên Huy
No comments: