Friday, May 13, 2022

Mộ Hồng Khúc - Thuyên Huy

Mộ Hồng Khúc
 Em bỏ lại đây vườn hoa cũ

Của những tháng ngày vui năm xưa

Phút giây mà ngỡ từ vạn cỗ

Thềm hoang rêu trãi lộng sân chờ

 

Hiu hắt là khô hờ cổng khép

Ngập ngừng Thu về trong quạnh hiu

Ý thơ chưa vỗ tròn giấc điệp

Sắc hương đâu một thuở nuông chìu

 

Gom thương nhớ ủ vào xiêm áo

Góp chút hương nồng hong bóng trăng

Quanh đây hoa lá rưng màu máu

Nửa mái lầu xưa bám nhện giăng

 

Cũng đêm Thu lạnh ta đốt lửa

Cho vườn hoang cũ ấm mộ Hồng

Đêm nay không còn đêm nào nữa

Đời ta rã mục kiếp rêu phong

 

Thuyên Huy 

No comments: