Friday, May 13, 2022

Quê Tôi Gò Dầu Thượng & Mưa Khuya - Nguyễn Thị Châu

 QUÊ TÔI GÒ DẦU THƯỢNG

 

Quê tôi cánh Vạc kêu chiều

Đồng xanh bát ngát lại nhiều vấn vương

Hoàng hôn vội tắt bên nương

Cánh Cò cánh Vạc kêu sương bay về

Hai hàng dứa đứng bờ đê

Hai con rạch nhỏ lại kề bên nhau

Mỗi chiều tan học qua cầu

Vào thôn Dầu Thượng có câu hiền hoà

Thượng- Hạ một đoạn đường qua

Có sông Vàm Cỏ chia xa lối về

Thượng trên Hạ dưới bộn bề

Ra đi lại nhớ, nhớ về triền mien

Quê tôi có lắm bưng biền

Cỏ năng cỏ lát vắt liền bên nhau

Xanh xanh bát ngát giang đầu

Cánh Cò bay lã lạc vào mây xanh

Bước đi dạ lại không đành

Quê hương tôi đó màu xanh của Trời

Giờ đây đã mất hết rồi

Bê tong cốt thép đổi thay bưng biền …!

 

Nguyễn thị Châu

10-5-2022

 

MƯA KHUYA

 

Mưa khuya tí tách ngoài hiên vắng

Nơi chốn khuê phòng lạnh gối chăn

Hồn ai lạc bước ngày hôm ấy ?

Gió thoảng mây bay khát ái ân

 

Mưa rơi mãi mưa triền miên

Mưa vẫn rơi đều trên mái hiên

Gió theo cành lá vào thăm viếng

Hỏi đời cô lữ có mấy duyên?

 

Tôi như chiếc lá ngoài hiên ấy

Nhìn gió nhìn mưa lệ thấm bâu

Bao đêm thao thức như chờ đợi

Một bóng tình quân ở nơi nào ?

 

Mưa khuya đã dứt từ lâu lắm

Mà lòng thì vẫn nhớ về ai

Về phương Tròi vắng ngày hôm ấy

Gom góp tâm tư gởi chốn nầy…!

 

Nguyễn thị Châu

10-5-2022No comments: