Thursday, May 19, 2022

Nợ Chuyến Đò - Nguyễn Cang

 NỢ CHUYẾN ĐÒ

 

( Cảm tác bài Nợ Nửa Bờ Đê của Tâm Quã) 
Mùa hạ tháng Năm trời nắng đổ

Hoa bưởi hoa cau nở trắng vườn

Quê nhà thấp thoáng sau triền núi

Man mác sầu dâng những vấn vương

 

Trăng gầy nửa mảnh treo lơ lửng

Tuyết trắng pha màu mái tóc xưa

Xót xa thân phận đời hư ảo

Chớp mắt qua rồi những ước mơ

 

Chiều nghiêng mây xám vừa chợt tắt

Nhớ góc nhà, chái bếp lạnh tanh

Thân cò lặn lội trên sông vắng

Mưa nắng eo xèo rạn tuổi xanh

 

Cò Ma lẩy bẩy nằm chờ mẹ

Chiền chiện còn lo chạy lúa đồng

Bù cắt réo nhau săn bắt chuột

Ruộng khô đất nứt lở bờ sông

 

Bay vút lên cao bầy sẻ nhỏ

Líu lo ríu rít gọi mời chào

Chiều tàn mỏi cánh đàn cò trắng

Uể oải chân trời ới gọi nhau

 

Bao mùa hoa tím bằng lăng nở

Mấy trận mưa dầm nhớ bến xưa

Dong  ruỗi mưu sinh ngoài vạn dặm

Sông quê còn nợ chuyến đò đưa!

 

Nguyễn Cang ( May 18, 2022)

No comments: