Monday, May 30, 2022

Xếp Tàn Y Mộng Tưởng - Thuyên Huy

 Xếp Tàn Y Mộng Tưởng

 Viết thay cho Nguyễn T.C.

 
Tàn y xếp lại đời khanh tướng

Bút nghiên hoang phế tận nỗi lòng

Ngựa xe chậm trễ tàn mộng tưởng

Xót xa hồn chìm cỏi hư không

 

Chần chừ chuyến xe đời đã lỡ

Tiếng ca thôi cũng lỗi nhịp đàn

Quằn vai gánh sầu thương đấp mộ

Đôi bờ không tiếng gọi đò sang

 

Gượng tay chấp vá tình dang dở

Thăm thẳm chờ mong hun hút đường

Lạnh lùng cửa vô thường rộng mở

Trời đất đã tàn phai sắc hương

 

Đêm chờ trăng lên trên đỉnh dốc

Để tìm đâu đó cõi thiên thai

Tuồng đời chưa trọn vai vinh nhục

Màn buông cũng còn nợ kiếp này

 

Thuyên Huy

Chiều lang thang trên con đường một chiều xứ lạ 2022

No comments: