Friday, March 3, 2023

Đà Nẳng Và Mua Xoan - Tuyết Phan

ĐÀ NẴNG VÀ MÙA XOAN …
Tháng ba Đà Nẵng mùa xoan nở
Trắng cả đất trời nhuộm nát hồn tôi
Hoa Xoan tim tím trắng vành tang
Ngậm ngùi đưa tiễn linh hồn tháng ba …

Hàn Giang sóng cuộn giờ ly biệt
Hoả châu rực đỏ khói mờ loạn ly
Tháng ba Đà nẵng hoa Xoan trắng
Tôi kết khăn tang …khóc tháng ba buồn

Đà nẵng ơi …Tôi kêu gào tuyệt vọng
Con phố Đà mờ nước mắt ra khơi
Tháng ba mưa Xuân còn đọng lại
Trên cành Xoan như nước mắt tiễn đưa …

Tháng ba Đà nẵng mùa Xoan trắng
Tôi ngồi đây mà nhớ qúa đi thôi …
Nước mắt nào đủ cuốn trôi hết
Bao ngậm ngùi giăng mắc níu hồn tôi

Tháng ba tim tím hoa Xoan trắng
Hàn Giang cuộn sóng quê hương vỡ oà
Tôi ngồi lặng đếm thời gian qua
Ru hồn khắc khoải tháng ba ùa về ….

Đà Nẵng 29-03- 1975 Ngập tràn nước mắt

Belgique 29-03-2019
Một ngày tràn ngập nỗi nhớ về Quê Mẹ

Tuyết Phan  

No comments: