Thursday, March 16, 2023

Cạn Giọt Lệ Hồng - Thuyên Huy

 Cạn Giọt Lệ Hồng
 
Cạn giọt lệ hồng trong đáy ly

Đàn ai nức nở khúc biệt ly

Người chờ người đi người tống biệt

Lặng thinh không biết nói năng gì

 

Con đò vẫn không quên bến xưa

Ngàn năm mùa cũng cứ sang mùa

Qua cầu dừng bước thiên thu nhớ

Chập chờn nhân ảnh ẩn bóng mưa

 

Muộn phiền từ đó khóc cho vơi

Nảo nùng tiếng hát tuổi xa người

Đáy ly chưa cạn dòng lệ muộn

Buông đời theo sóng ngút ngàn khơi

 

Cỏi trời thăm thẳm cánh hạc bay

Như đôi tà trắng mỏi vai gầy

Cố nhân mờ dấu ngày tháng cũ

Cạn giọt lệ hồng chưa muốn say

 

Thuyên Huy

No comments: