Friday, March 10, 2023

Bán Thơ Tình Chợ Đời - Nguyễn Đạm Luân

 Bán Thơ Tình Chợ Đời

Cho HLT xứ núi, một người làm thơ không hay, còn một hai ga cuối chuyến xe đời, mà vẫn cứ ôm mộng được người ta gọi là thi sĩ.

 Mưa cơn mưa đầu thu

Người ngồi bên tượng đá

Hiu hắt mờ sương mù

Đường qua đông kẻ lạ

 

Bài thơ viết dỡ dang

Đoạn cuối chưa đủ chữ

Hạ cuối mùa quên tàn

Qua đời nhau không nhớ

 

Chợ đời thiếu người mua

Khách qua đường rao bán

Bài thơ chuyện tình hờ

Khô cằn sông mùa cạn

 

Tượng đá cứ lặng câm

Bài thơ chờ người đọc

Người và tượng khóc thầm

Tiếng mưa thu ray rứt

 

Thơ bán chưa ai mua

Cũng người đi kẻ ở

Chợ chiều vẫn khách thưa

Thơ và đời dang dỡ

 

Nguyễn Đạm Luân

Nhớ những ngày mới tập tành làm thơ thời xưa đó

Quê nhà 2022

 

No comments: