Tuesday, March 7, 2023

Xuân Đến Xuân Đi - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 117_VƯỜN THƠ MỚI

Xướng:XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI

Vào hạ, cây khô dáng cọc còi,
Xuân về hoa cỏ lại sinh sôi.
Trời chiều, chớp mắt liền đêm đến,
Tóc bạc, soi gương đã lão rồi.
Chớ trách trăm năm là mấy chốc,
Cũng vì muôn kiếp thế mà thôi.
Cành mai trước ngõ dầu trơ trụi,
Thì cũng từng khoe sắc với đời.

Minh Tâm

Chú thích:

Đây là bài thơ lấy ý từ một bài thơ cổ phong nổi tiếng của Thiền Sư Mãn Giác :

告疾示眾

Cáo tật thị chúng

Có bịnh báo mọi người

春去百花落

Xuân khứ bách hoa lạc

Xuân đi trăm hoa rụng

春到百花開

Xuân đáo bách hoa khai

Xuân đến trăm hoa cười

事逐眼前過

Sự trục nhãn tiền quá

Trước mắt việc đi mãi

老從頭上來

Lão tòng đầu thượng lai

Trên đầu, già đến rồi

莫謂春殘花落盡

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

庭前昨夜一枝梅

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

Đêm qua sân trước một cành mai

Mãn Giác Thiền sư   滿覺禪師 (1052-1096)

Trần-Lâm Phát phiên âm

Ngô Tất Tố dịch

 Muốn biết thêm chi tiết xin vào link:

https://vtttus.blogspot.com/2023/03/cao-tat-thi-chungthien-su-man-giac.html

Họa 1:

 

HOA TÀN LẠI NỞ

 

Đông sang lá đổ nhánh trơ còi

Xuân đến trăm hoa sực nức sôi

Hạt nắng đong đưa chiều vội tắt

Mây trời thoi thóp khuất thôn rồi

Nhân sinh một kiếp toàn hư ảo

Trần thế trăm năm bởi thế thôi

Hoa nở hoa tàn xong một kiếp

Sớm  mai búp nở tái sinh  đời.

 

Nguyễn Cang

Mar. 2, 2023

Họa 2:

 

KỲ TÍCH

 

Xuân đi mai rụng bỏ cành còi,

Xuân đến hồi sinh nở sục sôi.

Vó ngựa qua song thời vận lỡ,

Đầu người điểm tuyết tuổi già rồi.

Vô thường cõi tạm đành như thế,

Vĩnh cửu gian trần chỉ ước thôi.

Hãy cố gồng mình khi nghịch cảnh,

Đôi khi kỳ tích đến trong đời.

 

Mỹ Ngọc

Mar. 2, 2023

 

Họa 3:

SUY NGẪM!

 

Inh ỏi đường xa tiếng hú còi

Xe nhanh cứu bệnh tợ dầu sôi

Thời gian Covid buồn lo rối

Xuân Quí năm nay thấy đỡ rồi

Ngẫm lại kiếp người sao thống khổ

Hiểu rằng định luật phải đành thôi!

Hoa xinh lộng lẫy tàn nhanh chóng

Danh lợi phù du rộn một đời

 

Kim Trân

 

Họa 4:

TUẦN HOÀN

Thu tàn đông đến thấy cây còi
Xuân
tới hoa cành rất nẩy sôi

Khoảng cách ngày đêm dần biến đổi

Thời gian tuổi hạc đến nơi rồi
Tháng ngày vạn vật đều luân chuyển
Cuộc sống con người cũng đổi thôi
Mai
nở trước nhà năm mới đến
An vui thư thả mới yêu đời

PTL

nẩy sôi:sinh sôi nẩy nở

https://www.youtube.com/watch?v=ABRKNef8zLw&t=51s

https://www.youtube.com/watch?v=N0Q5X0l3vio

Họa 5:

GIỐNG MAI VÀNG

 

Nghịch cảnh mai già luống cỗi còi

Thuận mưa vừa nắng  nụ xinh sôi

Đương Xuân rực cánh vàng đua sắc

Cuối Hạ đài ươm trái chín rồi

Tiết lạnh ẩn mình nương đất ấm

Phải thời hạt nẫy nhú mầm thôi

Không là cổ thụ vươn thân lớn

Gốc nhỏ khiêm cung trước mắt đời.

 

TQ Mar. 6, 2023

 

 

 

 

 

 

No comments: