Saturday, March 18, 2023

Đò Chiều Lá Thu Rơi - Nguyễn Đạm Luân

 Đò Chiều Lá Thu Rơi

Tặng Tôn Nữ Thụy Kha ngày hai mươi tuổi

 


Lao xao vàng lá thu rơi

Đò ngơ ngẩn mái đưa người qua sông

Sóng xô hoa nắng xuôi dòng

Áo tà hờ khép gió đông thẹn thùng

Nón nghiêng ngại bóng chiều hồng

Tóc buông nửa mái bềnh bồng gió đưa

Nhìn người trời chợt quên mưa

Thương người từ độ thu chưa biết buồn

Lìa cành lá ngậm ngùi buông

Đò không trở lại bến vương vấn chờ

Chờ đò mang trả giấc mơ

 

Nguyễn Đạm Luân

Mùa giữa năm 2022

No comments: