Tuesday, March 28, 2023

Bên Này Cầu Định Mệnh - Nguyễn Đạm Luân

 Bên Này Cầu Định Mệnh
 Tôi đứng bên này cầu định mệnh

Xót xa nghe cây cỏ than sầu

Giăng mắc sương chờ mùa thu đến

Người đi không lời tạ từ nhau

 

Cũng lá vàng rơi mùa thu cũ

Lá vàng tôi nhặt thuở yêu người

Xếp thảm người nằm ngày xưa đó

Người đi bỏ lại một mình tôi

 

Lá thư tình cuối tôi đọc lại

Để người nằm đó giấc ngủ yên

Quạnh hiu mồ lạnh sầu quan tái

Rêu phong bia đá nhạt nhòa tên

 

Tôi thắp lửa lòng hai hàng nến

Trải lên huyệt mộ trắng màu hoa

Chiều ngã bóng tà dương thiên mệnh

Khúc kinh cầu khổ tiễn người xa

 

Thuyền tình xuôi mái dòng ly biệt

Trước sau cũng một chuyến xe đời

Thiên thu vẫn hai vòng nhật nguyệt

Cạn dư lệ này tôi khóc tôi

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: