Wednesday, March 22, 2023

Gò Dầu Mới Đó Mà Đã Quen - Thuyên Huy

Gò Dầu Mới Đó Mà Đã Quen

Tặng Thục Nghi – dốc chợ hơn nửa thế kỷ trước

 

Là người lạ về thăm Hiếu Thiện

Tôi nghe em kể chuyện Gò Dầu

Bên kia bờ mùa bông Điên Điển

Bờ bên này ghe bến thương nhau

 

Nhà quen cũ ngã ba dốc chợ

Góc đường năm đó mái trường xưa

Hàng phượng gầy cũng như ngày đó

Gò Dầu mùa này cứ vắng mưa

 

Này đầu ngỏ vào trường trung học

Nơi những ngày em mới biết thương

Ngương ngập ai theo thơm mùi tóc

Chờ gió ngược về vương chút hương

 

Theo xe lôi đạp xa phố quận

Chiều lâng lâng muộn nắng Trâm Vàng

Ngõ trúc lá thu vàng mấy bận

Bình Nguyên nhà thờ chuông vẳng sang

 

Phía bên kia đó Gò Dầu Thượng

Đường lên biên giới ngang Trà Cao

Lục bình tím sông chiều chim lượn

Xe lam đầy khách nặng qua cầu

 

Ngồi quán bên hiên đường tỉnh lộ

Ngã ba phố quận muộn lên đèn

Thạnh Lâm ngân dài chùa chuông đổ

Gò Dầu mới đó mà đã quen

 

Thuyên Huy

Nhớ nơi xưa để mà nhớ vậy thôi - 2023

  

No comments: