Friday, March 24, 2023

Cũng Buồn Như Nhau - Thuyên Huy

 Cũng Buồn Như Nhau

 

Con chim Sâu lẻ bạn

Nép bên thềm gọi thu

Rong rêu vườn quạnh vắng

Hiu hắt mờ sương mù

 

Lầu thơ người xỏa tóc

Cửa hờ khép dáng xưa

Cuối sông con đò dọc

Chở thu về trong mưa

 

Chim ngậm ngùi nhặt lá

Chấp vá dấu tình sầu

Thu giờ mùa thu lạ

Khóc từ độ mất nhau

 

Cũng như chim người khóc

Những giọt lệ tình buồn

Người và chim cô độc

Cùng một kiếp tơ vương

 

Ngoài song mưa thu đổ

Người ngồi đó lặng câm

Chim nép bên thềm cũ

Tàn giấc mộng trăm năm

 

Thuyên Huy

Cũng một thu nữa xa người 2023

No comments: