Tuesday, March 28, 2023

Người Và Ngựa - Thuyên Huy

 Người Và Ngựa

Tưởng như là giấc mơ

 Ngựa chùng chân mỏi cuối đường

Người phu xe đứng buồn vương mắt đầy

Ngựa người thân xác hao gầy

Bên nhau thầm đếm tháng ngày gượng vui

Bến chờ khách cũng ngâm ngùi

Đường về xa đó chiều rơi giọt sầu

Rã rời người giấu hồn đau

Ngựa rưng rức lệ gục đầu tạ ơn

Trả đời trả hết oán hờn

Để thôi tiếc nhớ những cơn mưa tình

Ngựa người vẫn đó lặng thinh

Bến không ai đợi chỉ mình với ta

Cuối đường khách đã đi xa

 

Thuyên Huy

Wodonga đầu Hạ 2023

No comments: