Friday, March 10, 2023

Về Đi Sông Biết Buồn - Thuyên Huy

Về Đi Sông Biết Buồn

Nhớ con sông quê nhà xa xưa

 


Hôm đò ngang đưa người qua bên ấy

Con sông quê từ đó đã biết buồn

Lá thu vàng mặc sóng đưa sóng đẩy

Phố thay màu ngơ ngác mưa chiều tuông

 

Và từ đó bến bên này khách vắng

Quạnh hiu chờ kẻ đón muộn người đưa

Hạ giữa mùa nhưng trời thường quên nắng

Hàng phượng già gầy cành hoa lá thưa

 

Chút kỷ niệm hôm nào sông giữ lại

Sông bây giờ tan tác cả cỏi lòng

Cũng đành thôi đã một lần khờ dại

Ngậm ngùi rơi mưa khóc giọt lệ sông

 

Sông cứ một đời theo chiều ra biển

Bờ đôi bờ vẫn cách biệt phân ly

Cũng cái vẫy tay câu chào đưa tiển

Có vui gì khi người ở người đi

 

Lắng hồn đau réo rắt lau sậy hát

Bài thương ca tình lỡ một giấc mơ

Người đi rồi chắc phấn son đã nhạt

Sông biết buồn thôi đành dứt đường tơ

 

Thuyên Huy

Đầu thu 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No comments: