Tuesday, March 7, 2023

Nơi Có Mưa Nắng Hai Mùa - Nguyễn Đạm Luân

Nơi Có Mưa Nng Hai Mùa

 

Ở đó có hai mùa mưa nắng

Có con sông chia nhánh đôi dòng

Con đò ngang chờ người bến vắng

Hàng Trâm bầu bờ rạch trổ bông

 

Em gái quê xuồng con nhẹ mái

Nón vành nghiêng che nắng muộn chiều

Bông Súng đầy nhấp nhô sóng đẩy

Bâng khuâng câu hò Bìm Bịp kêu

 

Nhà ai khói cơm chiều chái bếp

Trâu già ngủ sớm ngã bóng Rơm

Giàn Mướp bờ mương xanh mấy liếp

Cây Bưởi sau hè ngát hương thơm

 

Chợ làng buổi sáng đông người nhóm

Em gánh anh nâng rộn rã cười

Mình tuy hai thôn mà cùng xóm

Đường đi về chung một ngả vui

 

Nhà mình một bên con đường đất

Cách nhau một giàn bông Giấy hồng

Tặng em bông Giấy hồng cài tóc

Bông chưa tàn em đã sang sông

 

Nguyn Đm Luân 

No comments: