Thursday, March 30, 2023

Cũng Mùa Qua Mùa - Nguyễn Đạm Luân

 Cũng Mùa Qua Mùa

Tặng người con gái yêu mà chưa yêu có tên một trong bốn mùa
 Xuân

Mùa xuân về rồi đó

Phố rộn rã vàng Mai

Đường chiều thả áo lụa bay

Em chân chim bước buông dài tóc mơ

 

Hạ

Sân trường trời sang Hạ

Lớp học sầu tiếng Ve

Mùa sau hỏi người có về

Phượng rưng rưng đỏ thôi thì cố vui

 

Thu

Thu thẹn thùng trước ngỏ

Thềm trải lá vàng rơi

Vườn xưa đã vắng tiếng cười

Không còn người cũ bến đời quạnh hiu

 

Đông

Đông qua ngoài song cửa

Sương thoáng lạnh bờ vai

Người đi bỏ nhớ lại đây

Ngậm ngùi phố đợi ngày dài dài thêm

 

Nguyễn Đạm Luân

Chiều quê 2023

 

 

 

No comments: