Wednesday, February 23, 2022

Hạ Tàn Từ Độ Người Đi - Nguyễn Đạm Luân

Hạ Tàn Từ Độ Người Đi

Cho một người xứ Huế những năm sáu tám sáu chín

 

Người đi từ độ Hạ tàn

Nắng ngơ ngác rủ úa hàng Phượng xưa

Phố từ đó cứ vắng mưa

Đường gầy guộc bước sỏi lưa thưa sầu

Sương chiều trải nhớ qua cầu

Chập chờn mấy nhịp buổi đầu chờ thương

Vắng người sông nước biết buồn

Xuôi về bên ấy hồn vương vấn hồn

Vọng xa tiếng vó câu dồn

Lối xe ngựa cũ hao mòn vết lăn

Mái lầu bụi bám nhện giăng

Đàn chùng phím lỡ tim hằn nỗi đau

Nói gì cũng đã mất nhau

 

Nguyễn Đạm Luân

Tàn hạ 2021


No comments: