Thursday, August 18, 2022

Phố Thu Vàng - Nguyễn Đạm Luân

Phố Thu Vàng
 


Lá vàng rơi bâng khuâng

Chiều lên phố thay màu

Thu ngượng ngập trước sân

Chuông lễ chiều xóm đạo

 

Phố bây giờ vắng mưa

Phượng úa Hạ đã tàn

Cũng lối cũ đường xưa

Chân chim đùa bóng nắng

 

Nhìn mùa Thu đi qua

Lá lặng lẽ bỏ đời

Gió cuốn lá bay xa

Lần đầu và lần cuối

 

Người tóc xỏa gầy vai

Áo cũng tà Thu vàng

Đường Cúc tỏa hương say

Ngập ngừng đôi cánh nhạn

 

Phố chờ Thu mà thương

Như hôm tiễn đưa người

Chiều bảng lảng hơi sương

Mang nổi buồn vời vợi

 

Nguyễn Đạm Luân 

No comments: