Tuesday, December 29, 2015

Mùa Đông ( Họa Thơ) - Mailoc, Hồ Nguyễn & Khôi Nguyên


MÙA ĐÔNG
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tờ lịch cuối cùng sắp sửa rơi,

Thời gian thắm thía chẳng nên lời.

Chim non chiêm chiếp cành trơ trọi,

Cúc lạnh mơ hồ cánh tả tơi.

Tí tách bếp hồng khơi kỷ niệm,

Mịt mùng mây xám khóc mưa đời.

Bao năm đất khách ôm thương nhớ,

Đông tới não nề tóc trắng phơi! 

               
Mailoc (Cali 12-25-15)

                        

HỌA  1     

ĐÔNG ĐÃ VỀ

 
Lạnh lùng đông đến tuyết thưa rơi,

Chim cũng buồn nên chẳng thốt lời.

Lá bíu gom thân bên gốc mẹ,

Cây trần thơ thẩn dạ buồn tơi.

Bên rèm thoáng dáng ai đơn chiếc,

Bóng nắng lưa thưa tiếc nuối đời.

Lành lạnh gió đông về thả rét ,

Hè qua vắng nắng ấm thân phơi.

          

HỒ NGUYỄN (Dec 26, 15)
 
 
                         

 
 
 
 
 
HỌA 2

MÙA ĐÔNG

 

Mùa Đông đã đến tuyết đang rơi,

Chim chóc lặng yên chẳng cất lời.

Trắng đất giá băng, nhìn thích thú,

Mù trời hoa tuyết, thấy mê tơi.

Người đi té ngửa, bay hồn vía,

Xe chạy quay ngang, khiếp đãm đời.

Bí quyết an toàn xem hướng dẫn,

Những gì kinh nghiệm được bày phơi.

               

Khôi Nguyên

 

 

 

No comments: