Wednesday, February 3, 2016

Xuất Xứ Ca Khúc Gái Xuân - Nhạc Sĩ Từ Vũ


 
XUẤT X BÀI GÁI XUÂN
 
 

    Mỗ
i dp Tết đến, nhng giai điệu quen thuc ca bài hát Gái Xuân li vang lên: "Em như cô gái hãy còn xun Trong trng thân chưa lm bi trn..."

"Xuân Quý Tỵ
(1953), tôi đang hc lp đin t trong khuôn viên trường Petrus Ký. Lúc y tôi 21 tui sng xa gia đình, không bn bè giữa Sài Gòn phồn hoa, đô hi. Bun, ch biết lc sách báo ra đc. Tình c m sách gi đu giường có tp thơ Mây Tn ca Nguyn Bính. Tôi đc thy bài Gái Xuân, mt bài thơ ngn (ch hai kh thơ) nhưng li có hp lc dn dt tâm trí tôi quay v vi c hương ở Thường Tín (Hà Đông). Hà Đông là quê la nên câu Gái Xuân giũ la trên sông Vân như đưa tôi v trong hoài niệm. Rồi nhng câu "Lòng Xuân lơ đãng, ý xuân nng. Cô gái xuân mơ chuyn v chng. Đôi tám xuân đi trên mái tóc. Đêm xuân cô ng có bun khng. Tài tính nét thơ Nguyn Bính din t tâm trng cô gái mi ln. Tôi cũng là thng trai 21 tui. Thm nhau lm anh . Tôi đc bài thơ dăm ln là đã ngm, cm bút giy viết luôn mt mch".
 PV hi: Vi cây đàn guitar? Ông lc đu và nói: không, giy bút và solfe' cho đến lúc bn nhc hoàn tt, sau đó mi dùng guitar đ thm âm li.

Cho đế
n bây gi tôi cũng t thy mình là k ngoi đo trong lĩnh vc sáng tác và ca nhc, nhưng tôi vn còn đó mt nim đam mê. S là năm 1950 tôi theo gia đình vào Sài Gòn, mt lần ghé vô tim nhc trên đường Catinat tôi mua được cun L’art de Composition Musicale. Cun sách đã cho tôi nhng căn bn v sáng tác. Tôi viết Gái Xuân trong giai đon này. Viết, nhưng bài thơ quá ngn, tôi mn phép tác giến nay tôi vn chưa tng gp Nguyễn Bính ln nào), thêm vô hai câu ca tôi: "Xuân đi, xuân đến hãy còn xun Cô gái trông Xuân biết bao ln" đ đ đ dài thích hp. Viết xong, cũng không nghĩ bài hát s được ph biến." Nhc sĩ T Vũ k tiếp: Do đó, tôi quen vi ca sĩ Linh Sơn bèn nhờ cô ấy hát nhưng do cô y quá bn rn, chúng tôi không có dp trao đi nên ngày ra mt Gái Xuân, thú tht tôi vn chưa ưng ý lm. Sau đó, tình c tôi gp n ca sĩ Tâm Vn Đài phát thanh Sài Gòn, Tâm Vn trách: Sao anh không tng tôi bài hát ca nh Tôi đã chép tặng Tâm Vn trên mt t giy. Sau đó tôi phi theo b ra Phan Thiết nên cũng chng biết Tâm Vn "x lý" như thế nào vi bài hát ca tôi, ch thy bn bè viết thư ra cho biết Tâm Vn hát bài Gái Xuân rt hay và hát thường xuyên đài phát thnh Phan Thiết, trong mt đêm lang thang ngoài ph, tình c tôi nghe Đài Phát thanh Huế phát bài hát này qua tiếng hát ca cô Diu Hượng Tôi không biết Diu Hương là ai nhưng tiếng hát y đã làm tôi đng ta ct đèn, ngây ngt, đến bây gi cm giác ấy vn còn.

Nhạc Sĩ Từ Vũ

Gái xuân
(Nguyễn Bính)

Em như cô gái hãy còn xuân,
Trong trng thân chưa lm bi trn,
Xuân đến, hoa mơ, hoa mn n.
Gái xuân giũ la trên sông Vân.
Lòng xuân lơ đãng, má xuân hng.
Cô gái xuân mơ chuyn v chng,
Đôi tám xuân đi trên mái tóc.
Đêm xuân cô ng có bun không?
 
Gái Xuân
(lời nhạc - T Vũ)
 Em như cô gái hãy còn Xuân
Trong trng thân chưa lm bi trn
Xuân đến hoa mơ, hoa mn n
Gái Xuân giũ la trên sông Vân
Xuân đi, Xuân đến, hãy còn Xuân
Cô gái trông Xuân đến bao ln
Xuân đến hoa mơ, hoa mn n
Gái Xuân giũ la trên sông Vân
Lòng Xuân lơ đãng, má Xuân hng
Cô gái Xuân mơ chuyn v chng
Đôi tám Xuân đi trên mái tóc
Đêm Xuân cô ng có bun không?
Em như cô gái hãy còn Xuân
Trong trng thân chưa lm bi trn
 Xuân đến hoa mơ, hoa mn n
Gái Xuân giũ la trên sông Vân.


304Đen - Đăng lại từ trang Hoài Niệm Tây Ninh
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No comments: