Sunday, September 11, 2016

Hoa Đổ Quyên (Thơ Xướng Họa) - Con Gà què & Nguyễn Cang & Hồ Nguyễn


HOA ĐỖ QUYÊN
 

 
 
Vườn chỉ một chậu Đỗ Quyên,
Làm sao có thể giữ riêng cho mình?
Hãy chờ kiếp khác tái sinh,
Đỗ Quyên trao kẻ có tình yêu hoa!
Kiếp này là của người ta,
Sao lòng vương vấn? Thực là tà gian?!
Lìa xa… dù có bàng hoàng…
Để Đỗ Quyên héo trong hàng rào thôi!

                               
Con Gà Què

 
HỌA THƠ ĐỖ QUYÊN

 
Nhà bên trồng chậu Đỗ Quyên,
Ngẩn ngơ ta ngắm hoa riêng một mình.
Đỗ Quyên một đóa phù sinh,
Trần gian gặp gỡ nguyên hình dáng hoa.
Kiếp nầy là của người ta,
Kiếp sau yêu thích có là tà gian?
Bỏ đi, lòng những bàng hoàng,
Đỗ Quyên vẫn nở bên hàng giậu thôi.

 
NGUYỄN CANG


HỌA 2:

 
Ngồi buồn ngắm chậu Đỗ Quyên,
Hoa đang tươi thắm đâu riêng của mình.
Mong chờ một kiếp tái sinh,
Cho tôi sở hữu trọn tình yêu hoa.
Đỗ Quyên giờ của người ta,
Thầm yêu lén ngắm đúng là tà gian.
Nghĩ ra lòng thấy bàng hoàng,
Đỗ Quyên ơi! Nhắc chỉ nàng biết thôi.

 
HỒ NGUYỄN

 

 

No comments: