Sunday, September 4, 2016

Xả Láng - Huyền LâmXả Láng!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mai về ghé lại bến sông Mao
Gột rửa bùn vương mảnh chiến bào
Kéo nhau quán rượu tìm quên lãng
Say để vơi sầu bỏ gian lao.

Say quên khói lửa mờ chiến trận
Say để không nhìn những đứa con
Hôm qua còn nói cười ngạo nghễ
Nay phủ poncho để trở về

Say quên Thạch Hản chiều An Lỗ
Say bỏ U Minh Miệt Thứ vườn
Bồng Sơn, Bình Định đầy khói trận
Ta đã giã từ bao đứa con!

Đếm lại đứa nào còn hay mất
Chia nhau tháng cuối lương còn kia
Tụi bây cứ việc chơi xả láng
Mốt lại ra đi biết có về...?!

Huyền Lâm.

No comments: