Wednesday, September 7, 2016

Ở Đây Nhớ Bến Cầu - Thuyên Huy


Ở Đây Nhớ Bến Cầu

 Ở đây mà nhớ Bến Cầu
Nhớ sông Vàm Cỏ nhớ cầu Long Giang
Đêm về ngủ trọ Trảng Bàng
Ngắt hoa gạo trắng theo nàng hỏi tên
Gò Dầu hai ngã buồn tênh
Cẫm Giang lỡ chuyến tàu quen chờ người
Long Hoa vàng ngõ trúc rơi
Gối tay mình nói chuyện đời thuở xưa
Giang Tân cũng nắng cũng mưa
Đường lên Bến Kéo vội đưa ai về
Trốn buồn bỏ Phước Ninh đi
Xa rồi Mít Một còn gì cho nhau
Cho tôi gởi lại nổi sầu

 Thuyên Huy

 

 

No comments: