Sunday, June 18, 2017

Chị Là Mẹ - vkp Đạm phươngCHỊ LÀ MẸ 
 
 

 

 
Tuổi xuân chị lắm dạn dày
Gánh gồng phụ mẹ nuôi bầy em thơ
Học hành ít... nhiều ước mơ
Mong em thành đạt được nhờ tấm thân
Ngày ngày bươn chải tảo tần
Thức khuya dậy sớm, mua gần bán xa...

*
Hai mươi tuổi lên xe hoa
Ba mươi mốt tuổi lệ nhòa khăn tang
Thờ chồng trọn nghĩa đá vàng
Kính yêu cha mẹ lo toan mọi điều...
Thân cò lặn lội chắt chiu
Nuôi con khôn lớn hắt hiu thân già!

*
Còn năm ngày Tết Con Gà
Bảy mươi chín tuổi chị xa cõi trần
Hăm lăm tháng Chạp Bính Thân (25/12/BT)
Tử sinh Tạo Hóa dịnh phân do Trời!
Thiên thu... vĩnh biệt... chị ơi!!!

     
Saigon 25/4/ Đinh Dậu 2017
vkp đạm phương

 

 

No comments: