Thursday, June 1, 2017

Ở Đó Dòng Sông Nơ Này Mưa Muộn - Thuyên Huy


Ở Đó Dòng Sông Nơi Này Mưa Muộn
 

 
Ở đó dòng sông dòng sông buồn
Nơi này mưa muộn mưa muộn tuôn
Em áo bùn đen đời lam lũ
Tôi quần chấp vá kiếp tha phương

 
Tiếng vạc ăn đêm tiếng vạc sầu
Ễnh ương lẻ bạn ễnh ương đau
Đôi bờ một chuyến đò ngang chợ
Chờ nhau mình hỏi chuyện bể dâu

 
Hiu quạnh đồng xa xóm cứ nghèo
Vách thưa mái dột gió lùa theo
Ngu ngơ tóc vội cài sim tím
Em nhặt chút duyên giữa nắng chiều

 
Nở muộn bờ mương cánh điệp gầy
Hoàng hôn đi bỏ nhớ lại đây
Em đã biết buồn từ dạo đó
Từ dạo sông thôi hứng trăng đầy

 
Rồi cũng đành theo một kiếp người
Kiếp người chưa có được ngày vui
Tôi rời xóm vắng chiều mưa muộn
Em đường lủi thủi tiếng mưa rơi

 
Em bỏ dòng sông bỏ con đò
Căn chòi lá rách đứng trơ vơ
Từ đó  không ai về chốn cũ
Chờ nhau biết chờ đến bao giờ

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

No comments: